Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 22.6.2006

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Zpracování internetových stránek MAS

  4. Pořízení notebooku a dataprojektoru pro prezentace rozvojové strategie MAS

  5. Postup zpracovávání jednotlivých témat rozvojové strategie

  6. Změny harmonogramu realizace projektu

  7. Projekt ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

  8. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.