Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 22.6.2006

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Zpracování internetových stránek MAS

  4. Pořízení notebooku a dataprojektoru pro prezentace rozvojové strategie MAS

  5. Postup zpracovávání jednotlivých témat rozvojové strategie

  6. Změny harmonogramu realizace projektu

  7. Projekt ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

  8. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.