Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 22.8.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 16. 7. 2007

 3. Vyúčtování provozu za měsíc červenec 2007

 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc červenec 2007

 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc červenec 2007

 6. Směrnice pro hlasování Valné hromady sdružení Via rustica o.s.

 7. Postup, jak přijímat obyvatele do kurzů a procentuální zastoupení mikroregionů ve společných projektech

 8. Směrnice o účetnictví sdružení

 9. Žádost do Fondu Vysočiny - ŽP - zdroj bohatství Vysočiny

 10. Projekt ,,Rozvoj cestovního ruchu v západní oblasti kraje Vysočina"

 11. LEADER + - jednání s Michalem Jarolímkem

 12. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde: