Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 23. 8. 2011

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu

2. Žádost o zrušení členství u Via rustica - Bc. Jakub Krejčů

3. Výzva č. 5 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace

4. Volba hodnotící komise k 5. výzvě

5. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je ke stažení zde.