Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 24.2.2009

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Informování o realizaci projektu ,,Vodohospodářský management" - Ing. Jiří Holas

 3. Splnění bodů z jednání rady ze dne 27. 11. 2008

 4. Vyúčtování provozu za měsíc listopad 2008

 5. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc listopad 2008

 6. Vyúčtování provozu za měsíc prosinec 2008

 7. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc prosinec 2008

 8. Vyúčtování provozu za měsíc leden 2009

 9. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc leden 2008

 10. Přihlášení se do sdružení NS MAS ČR

 11. Vzdělávací kurzy Via rustica

 12. Program jednání Valné hromady sdružení Via rustica

 13. Projekt FV - Zdroj bohatství Vysočiny

 14. Výkazy práce koordinátora sdružení

 15. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde: