Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 24.5.2007

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 18. 4. 2007

 3. Vyúčtování roku 2006 - provoz Via rustica

 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" pro rok 2006

 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem vzdělávání a poradenství na venkově a v zemědělství" pro rok 2006

 6. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2006

 7. Vyúčtování provozu za měsíc duben 2007

 8. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" pro měsíc duben 2007

 9. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" pro měsíc duben 2007

 10. Dohody o provedení práce pro členy rady

 11. Dohoda o provedení práce pro paní Dagmar Kořínkovou

 12. Fond Vysočiny - program ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007

 13. Realizace projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

 14. Realizace projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství"

 15. Příprava bodů do jednání pro Valnou hromadu sdružení Via rustica o.s.

 16. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.