Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 25.6.2008

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 22. 5. 2008

  3. Vyúčtování provozu za měsíc květen 2008

  4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc květen 2008

  5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc květen 2008

  6. Kurzy seniorů na PC

  7. Kurzy PC - MS Office pro pokročilé

  8. Žádost do EHP/Norska ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka"

  9. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.