Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 30.9.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Splnění bodů z jednání rady ze dne 25. 6. 2008

 3. Vyúčtování provozu za měsíc červen 2008

 4. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc červen 2008

 5. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc červen 2008

 6. Vyúčtování provozu za měsíc červenec 2008

 7. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc červenec 2008

 8. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc červenec 2008

 9. Vyúčtování provozu za měsíc srpen 2008

 10. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za měsíc srpen 2008

 11. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za měsíc srpen 2008

 12. Přihlášení nového člena do sdružení Via rustica

 13. Podpisy smluv k žádosti do FV, ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007

 14. Příprava nových vzdělávacích kurzů ve sdružení

 15. Příprava SPL pro Leader

 16. Projekt ,,Vodohospodářský management"

 17. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde: