Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 31.7.2006

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Možnosti spolupráce s Ing. J. Holasem, CSc.

  4. Práce na strategii

  5. Příprava prezentací strategie veřejnosti

  6. Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

  7. Pořízení notebooku a dataprojektoru

  8. Údržba internetových stránek MAS

  9. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.