Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 31.7.2006

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Možnosti spolupráce s Ing. J. Holasem, CSc.

  4. Práce na strategii

  5. Příprava prezentací strategie veřejnosti

  6. Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

  7. Pořízení notebooku a dataprojektoru

  8. Údržba internetových stránek MAS

  9. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.