Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 4.7.2006

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Změny harmonogramu realizace projektu

  4. Pořízení notebooku a dataprojektoru - upřesnění požadavků

  5. Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

  6. Přijetí nového člena sdružení

  7. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.