Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 4.7.2006

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Změny harmonogramu realizace projektu

  4. Pořízení notebooku a dataprojektoru - upřesnění požadavků

  5. Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS

  6. Přijetí nového člena sdružení

  7. Závěr

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.