Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Rada Via rustica ze dne 9.11.2006

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Ukončení projektu ,,Společná cesta k udržitelnému všestrannému rozvoji venkovských mikroregionů Stražiště a Svidník"

  4. Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

  5. Projekt ,,Rozvoj nových forem vzdělávání v zemědělství"

  6. Internetové stránky MAS Via rustica

  7. Závěr - návrh Lucie Brázdové k podpoření ČSOP partnerskou smlouvou

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.