Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Rada Via rustica ze dne 9.11.2006

Program jednání:

  1. Koordinace projektu LEADER+

  2. Zahájení, schválení programu

  3. Ukončení projektu ,,Společná cesta k udržitelnému všestrannému rozvoji venkovských mikroregionů Stražiště a Svidník"

  4. Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

  5. Projekt ,,Rozvoj nových forem vzdělávání v zemědělství"

  6. Internetové stránky MAS Via rustica

  7. Závěr - návrh Lucie Brázdové k podpoření ČSOP partnerskou smlouvou

Zápis z jednání Rady sdružení je možné stáhnout zde.