Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Přehled členů MAS Via rustica z.s.

MAS Via rustica z.s. má v současné době celkem 25 členů. Všichni členové spolku (Valná hromada) jsou členěni na soukromý a veřejný sektor a dále se dělí na tzv. zájmové skupiny.

 

Veřejný sektor:

Zájmová skupina - obce:

 1. Brána Vysočiny, zastupuje Zdeněk Rajdlík, MBA

 2. Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová

 3. Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek

 4. Sdružení Svidník, zastupuje Ladislav Vlach

 5. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje František Pinkas

 6. Obec Buřenice, zastupuje Jiří Růžek

 7. Nová Lípa, zastupuje Mgr. Karel Štefl

Zájmová skupina - ústavy sociální péče:

 1. Domov Lidmaň, příspěvková organizace, zastupuje Mgr. Luboš Milichovský

 

Soukromý sektor:

Zájmová skupina - nestátní neziskové organizace:

 1. ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Lucie Brázdová

 2. DOBROMYSL - Pacov, zastupuje Ing. Jana Hrušková

 3. RADOVAN 21, zastupuje Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina - zemědělci:

 1. RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D. - ekologicky hodpodařící zemědělský podnikatel, Benešov

 2. Radek Kratochvíl - zemědělský podnikatel, Babice

 3. Josef Kratochvíl - zemědělský podnikatel, Babice

 4. VOD Jetřichovec, družstvo, zastupuje Ing. Josef Blažek

 5. Václav Veleta - Pokusná stanice Lukavec

Zájmová skupina - fyzické osoby podnikající:

 1. Bc. Jiří Hodinka - Pacov

 2. Dagmar Kořínková - Kamenice nad Lipou

 3. Eva Zadražilová - Moraveč

 4. Ing. Pavel Hájek - Těchobuz

 5. Martin Malina - Pacov

Zájmová skupina - fyzické osoby ostatní:

 1. Lucie Hlavinková, DiS. - Dobrá Voda u Pacova

 2. Ing. Lukáš Vlček, DiS. - Pacov

 3. Bc. Jan Brožek - Černovice

 4. Josef Bojanovský - Kamenice nad Lipou


Přihláška pro přijetí nového člena je ke stažení níže: