Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 18.12.2018

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS k 18.12.2018

 3. Volba Rady spolku

 4. Volba Revizní komise

 5. Volba výběrové komise

 6. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2017

 7. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2017

 8. Výroční zpráva za rok 2017

 9. Členské příspěvky pro rok 2019

 10. SCLLD MAS pro programové období 2014 - 2020

 11. Diskuse

Dokumenty ke stažení: