Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 19.12.2016

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS

  3. Volené orgány MAS

  4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2015

  5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2015

  6. Členské příspěvky pro rok 2017

  7. Výroční zpráva 2015

  8. Strategie MAS pro programové období 2014 - 2020

  9. Diskuse

Dokumenty ke stažení: