Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 2.12.2010

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2009

  3. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2009

  4. Členské příspěvky pro rok 2010

  5. Realizace a ukončení projektu ,,Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka"

  6. Pořádané kurzy ve Via rustice

  7. Zahájení a realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov"

  8. Volba nové rady sdružení Via rustica o.s.

  9. Členství v NS MAS ČR

  10. Diskuse

Zápis z Valné hromady je možné stáhnout na níže uvedených odkazech: