Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 20.11.2013

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Volba nové Rady sdružení

 3. Evidence členů MAS Via rustica o.s. a zájmové území MAS (žádost o přijetí - obec Buřenice, žádost o zahrnutí do zájmového území - obec Rodinov, atd.)

 4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2012

 5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2012

 6. Přezkoumání hospodaření za rok 2012

 7. Členské příspěvky pro rok 2013

 8. Členské příspěvky pro rok 2014

 9. Pořádané kurzy ve Via rustice v roce 2012

 10. Realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov"

 11. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"

 12. Zapojení do realizace MA 21

 13. Diskuse

Dokumenty ke stažení: