Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 20.6.2012

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Volba nové Rady sdružení

 3. Evidence členů MAS Via rustica o.s. (ukončení činnosti Lípa, žádost o výstup Sportrelax s.r.o., vstup Josef Bojanovský, žádost o vstup město Nová Včelnice)

 4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2011

 5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2011

 6. Členské příspěvky pro rok 2012

 7. Pořádané kurzy ve Via rustice v roce 2011

 8. Realizace Strategického plánu Leader ,,Via rustica pro venkov"

 9. Vznik nové organizace Krajské sítě MAS Vysočina o.p.s.

 10. Informace z Valné hromady NS MAS ČR z Rumburku

 11. Projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"

 12. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

 1. Zápis z jednání Valné hromady

 2. Příloha č. 1 - hlasování Valné hromady Via rustica o.s.

 3. Příloha č. 2 - bilance finančních prostředků za rok 2011

 4. Příloha č. 3 - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2011

 5. Příloha č. 4 - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011

 6. Příloha č. 5 - příloha účetní závěrky k 31.12.2011

 7. Příloha č. 6 - evidence majetku sdružení k 31.12.2011

 8. Příloha č. 7 - finanční prostředky přidělené od SZIF a jejich využití

 9. Příloha č. 8 - seznam projektů z 5. výzvy

 10. Příloha č. 9 - aktualizace SPL pro 6.tou výzvu

 11. Příloha č. 10 - příručka pro žadatele pro šestou výzvu

 12. Příloha č. 11 - harmonogram aktivit 6.té výzvy

 13. Příloha č. 12 - projekt spolupráce ,,S nůší do světa řemesel"