Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 22.12.2015

Program jednání:

  1. Aktualizace stanov a Statutu a jednacího řádu orgánů spolku

  2. Volba Rady spolku

  3. Volba Revizn komise spolku

  4. Volba výběrové komise spolku

Hlasování Valné hromady proběhlo formou per rollam s termínem vyhlášení hlasování 17.12.2015 a ukončením hlasování dne 22.12.2015 ve 12:00 hod.

Dokumenty ke stažení:

V zápisu z jednání Valné hromady a hlasování formou per rollam byly provedeny změny na základě požadavku pracovníků SZIF dne 30.12.2015.

Logo Via rustica