Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 24.11.2015

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Evidence členů MAS Via rustica o.s. a zájmové území MAS

 3. Aktualizace stanov MAS, statut MAS, jednací řád MAS

 4. Volba nové Rady spolku

 5. Volba nové Revizní komise

 6. Volba nové Výběrové komise

 7. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2013

 8. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2014

 9. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2014

 10. Členské příspěvky pro rok 2016

 11. Diskuse

Dokumenty ke stažení: