Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 25.6.2007

Program jednání:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Vyúčtování roku 2006

 3. Vyúčtování projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" pro rok 2006

 4. Vyúčtování projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" pro rok 2006

 5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2006

 6. Fond Vysočiny - program ,,Leader Vysočiny 2007"

 7. Fond Vysočiny - program ,,ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007"

 8. Realizace projektu ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

 9. Realizace projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání a poradenství na venkově a v zemědělství"

 10. Návrh na sloučení s MAS Humpolecka

 11. Příprava metodiky a žádosti do iniciativy Leader + v plánovacím období 2007 - 2013

 12. Přihlášení nových členů

 13. Rada sdružení

 14. Diskuse

 15. Závěr

Zápis z Valné hromady je možné stáhnout zde.

Logo Via rustica