Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 28.6.2010

Dne 28. 6. 2010 se konala Valná hromada sdružení Via rustica o.s. v Galerii Bernarda Bolzana v obci Těchobuz. Bohužel z důvodů nedostatečného počtu členů na konání Valné hromady zapříčinilo její předčasné ukončení z důvodů nemožnosti usnášeníschopnosti tohoto orgánu.

Celkem se sešlo 8 členů sdružení Via rustica o.s. z 22. Z tohoto důvodu byla Valná hromada sdružení Via rutsica o.s. zrušena.

Termín opětovného konání Valné hromady Via rustica o.s. bude určen na zářijovém jednání Rady sdružení Via rustica o.s.