Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Valná hromada ze dne 5.2.2008

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Informace k projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina"

 3. Informace k projektu ,,Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství"

 4. Podané žádosti do Fondu Vysočiny (Leader Vysočiny 2007, ŽP - zdroj bohatství Vysočiny 2007)

 5. Vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2007

 6. Vyúčtování finančních prostředků pro projekt ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" za rok 2007

 7. Vyúčtování finančních prostředků pro projekt ,,Rozvoj novýc forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství" za rok 2007

 8. Evidence majetku sdružení

 9. Informace k podané žádosti do PRV, osa IV. Leader +

 10. Volba nové rady sdružení

 11. Prezentace sdružení Via rustica o realizovaných projektech na Ministerstvu pro místní rozvoj

 12. Diskuse

Zápis z Valné hromady je možné stáhnout zde.

Logo Via rustica