Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Přehled členů Výběrové komise Via rustica z.s. (funkční období 1. 8. 2019 až 31. 7. 2020)

Přehled členů Výběrové komise Via rustica z.s. (funkční období 1. 8. 2019 až 31. 7. 2020)

Veřejný sektor

Zájmová skupina - obce:

  • Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková - předsedkyně výběrové komise

Soukromý sektor

Zájmová skupina - nestátní neziskové organizace:

  • Mgr. Pavla Popelářová

Zájmová skupina - zemědělci:

  • Josef Kratochvíl

Zájmová skupina - fyzické osoby podnikající:

  • Martina Fialová

Zájmová skupina - fyzické osoby ostatní:

  • MVDr. Lenka Staňková