Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Projekty spolku

Hlavní činností spolku v letech 2014 až 2020 je příprava a realizace projektu Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (reg. č. CLLD_16_02_070), který byl podpořen Evropskou unií.