Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Leader Vysočiny 2007

Obsahem projektu podaného do Fondu Vysočiny bylo zajištění finančních prostředků pro udržení provozu sdružení v roce 2007.

Tento projekt byl rozdělen do 2 aktivit:

  • zajištění základního vybavení provozních kanceláří MAS Via rustica o.s.

  • zajištění finančních prostředků na základní činnost sdružení - mzdy

V rámci vybavení byl pořízen nezbytný nábytek, osvětlení a drobné vybavení do pronajatých prostor u paní Jaroslavy Hejlové.

V rámci mezd došlo k úhradám práce členů rady sdružení a dále pak koordinátora sdružení.

Výstupem projektu bylo zajištění a udržení provozu sdružení Via rustica o.s. a dále pak činnost, která směřovala k přípravným krokům pro budoucí podání žádosti o dotaci na realizaci Strategického plánu Leader.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny ve výši 114 576,- Kč, kdy přijatá výše dotace činí částku 57 288,- Kč (50 % uznatelných nákladů).