Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Základní informace o projektu Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina

Projekt „Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ je zaměřen na tyto cílové skupiny:

 • dlouhodobě nezaměstnaní
 • občané ne plně gramotní, občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací
 • absolventi škol a mladiství bez praxe
 • občané s omezenou schopností pohybu a orientace

Obsahem projektu „Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ je:

 1. Realizace vzdělávacích kurzů pro cílové skupiny
 2. Poskytování poradenství pro cílové skupiny při vyhledávání a získání zaměstnání
 3. Provoz PC učebny pro celodenní možnost přístupu k internetu
 4. Vytvoření a aktualizace informačního systému pracovních příležitostí pro cílové skupiny

V rámci projektu „Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ bude vytvořeno celkem 8 vzdělávacích kurzů:

 1. administrativně účetní a ekonomický kurz, základy práce na PC
 2. rozšířený kurz práce na PC
 3. řemeslné kurzy - kovoobráběcí
 4. řemeslné kurzy - svářečský
 5. řemeslné kurzy - truhlářský
 6. jazykové vzdělávání – anglický jazyk
 7. jazykové vzdělávání – německý jazyk
 8. autoškola na nákladní automobil
Tento projekt je spolufinancován EU, státním rozpočtem a krajem Vysočina.


Lukáš Vlček, DiS.
autor projektu