Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

IROP - harmonogram výzev na rok 2018

MAS Via rustica z.s. připravila návrh předpokladu vyhlašování výzev pro oblast IROP v roce 2018. Návrh se týká opatřeních:

  • Infrastruktura pro základní vzdělávání
  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Sociální bydlení

Pro bližší informace je možné kontaktovat: