Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Posunutí termínů vyhlášení výzev v IROP v roce 2018

Omlouváme se za nedodržení předpokládaného harmonogramu výzev IROP pro rok 2018, z důvodu časového zpoždění ze strany ŘO IROP.

V současné době se připravuje aktualizace harmonogramu výzev, přičemž se očekává vyhlášení výzvy č. 1 pro opatření základních škol v červnu 2018.

U ostatních opatření, tedy oblast mateřských škol a oblast sociálního bydlení se předběžně odhaduje na srpen - září 2018.

Tímto se ještě jednou omlouváme za prodlevy ve vyhlašování výzev z programu IROP.

Pro bližší informace je možné kontaktovat:

Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478, jiri.hodinka(et)gmail.com