Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Schválená CLLD po věcném hodnocení

Níže je k dispozici verze strategie schválená Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství po věcním hodnocení ISg.