Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Seznam přijatých žádostí o poskytnutí dotace PRV - výzva č. 1

Výzva č. 1 byla vyhlášena dne 28.5.2018 s termínem příjmu žádostí od 12.6.2018 do 26.6.2018.

MAS má povinnost zveřejnit přijaté žádosti o poskytnutí dotace do 5ti dnů od ukončení příjmu žádostí.

Fiche 1 - Lesní infrastruktura

 

 

 

 

 

Fiche 2 - Lesní technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 3 - Nezemědělské podnikání

 

 

 

 

 

Komplexní seznam přijatých žádostí ve formátu PDF je k dispozici zde.