Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Obnova kapličky v Markvarci

Místní část Markvarec je obec s 51 obyvateli, kteří mají zájem bydlet a trávit volný čas v příjemném a kulturním prostředí. Proto se zastupitelstvo Městysu Nová Cerekev rozhodlo připravit její opravu a podala žádost o dotaci na obnovu kapličky, která je nyní na RO SZIF a čeká ke schválení na realizaci.

Obnovit je především potřeba střešní plášť, veškeré vnější omítky a výplně otvorů. Výdaje na obnovu kapličky by měli šplhat k 600 000 Kč. Na projektu by se měla podílet i veřejnost, kde by před započetím stavebních prací měli odpracovat 50 hodin při přípravě staveniště a 50 hodin na úpravě prostranství kolem kapličky po dokončení akce. Kaplička by měla pak i nadále sloužit svému účelu a to nejen jako zvonička, ale i pro pořádání májových pobožností a pro poutní bohoslužby. Dále bude využívána i pro akce typu výstav, koncertů, besed s občany atd. Kapličku využívají nejen trvale žijící obyvatelé Markvarce, ale i majitelé rekreačních objektů. Markvarečtí obyvatelé projevili velký zájem o opravu této kapličky, neboť uznávají, že podoba našich kulturních památek svědčí o našem vztahu k obci a její historii.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".