Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Odkaz předků venkovské kultury v okolí obce Častrova a Onšova

V rámci vyhlášení 6. výzvy, byly doručeny na MAS Via rustica o.s. v srpnu loňského roku žádosti o dotaci od paní starostky Ing. Jany Houškové z Častrova a Mgr. Bohuslavy Urbánkové z Onšova. Obsahem žádostí byla obnova drobných sakrálních staveb na území obce Častrova a Onšova. Rekonstrukce kapliček je hrazena částečně z obecního rozpočtu a zčásti prostřednictvím dotace poskytnuté Státním zemědělským intervenčním fondem. Žádosti o proplacení výdajů byly podány letos v listopadu. Při kontrole na místě jsme byli velice překvapeni oběma dokončenými projekty.


 

Obnova návesních kapliček na území obce Onšov

V okolí obce Častrov se jednalo o obnovu čtyř kapliček, které tvoří dominantu návsí v místních částech obce, a to v Pelci, v Metánově, ve Ctiboři a v Perkách. Žádost o proplacení výdajů byla podána letos v říjnu.

Stavby kapliček, které jsou umístěny v centrální části obce, prošly kompletní rekonstrukcí v roce 1995. Ve všech případech se jednalo budovy starší sto let. Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek došlo k popraskání omítky a jejímu částečnému odlupování. Na místech zastíněných stromy se vytvořila ložiska plísně. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce Častrov rozhodlo pro obnovu objektů. U jednotlivých kapliček byly oškrábáním odstraněny opadané či vlhkem poškozené omítky a opraveny příslušným sanačním materiálem. Předmětem projektu byl i celkový nátěr stávajícím odstínem barvy, nátěr vchodových dveří a oken na kapličkách.

V každé z místní části byla vytvořena skupinka dobrovolníků, která pomáhala s prací před zahájením i při závěrečném úklidu po dokončení projektu. Občané v každé obci odpracovali přes 100 hodin dobrovolné práce. Místní zemědělské družstvo zapůjčilo mechanizaci k nakládání a odvozu odpadu. Rekonstrukce kapliček vyšla obec Častrov na 367 036 Kč, z toho dotace činí 258 639,- Kč.

Obnova kapličky ve Chlovech

Obec Chlovy je vesnička vzdálená 2 km od Onšova s 12 trvale žijícími obyvateli. Ve středu obce se nachází kaplička, která se v minulosti nikdy neopravovala, a to převážně z finančních důvodů. Překážka pro získání prostředků na její rekonstrukci spočívala v tom, že pozemek, na kterém stojí kaplička, byl v majetku Kraje Vysočina. V loňském roce byl pozemek předán obci, která se rozhodla připravit její obnovu.

Předmětem obnovy projektu byla oprava střešní krytiny, která byla poničena především povětrnostními podmínkami. Dále došlo k obnově vnitřních omítek a nátěrů, venkovní fasády, zpevnění nosného sloupu, renovaci dveří, výměně oken, úpravě podlah a k renovaci oplocení.

Aby byl zachován celkový vzhled kapličky, provedla rekonstrukci odborná firma. V Chlovech pomohla místní firma Křivánek, která zapůjčila bezplatně valník pro odvoz stavební suti na skládku. Členky ČSŽ v dobrovolné práci provedly zrýpání a uhrabání záhonů okolo kapličky, vysadily růže a okrasné keře. Zajistily úklid po stavební obnově, aby mohlo dojít k slavnostnímu požehnání. Členky ČSŽ brigádně odpracovaly celkem 102 hodin. Rekonstrukce kapličky vyšla obec Onšov na 166 928 Kč, z toho dotace činí 117 264,- Kč.

 

Fotodokumentace ze svěcení kapličky ve Chlovech:


Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".