Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Stavební úpravy kostela sv. Martina v Dobešově

Jedná se o navazující dílčí část I. etapy na záchranu kostele v Dobešově. Druhá etapa řeší celkovou obnovu a rehabilitace kostele sv. Martina v Dobešově s přilehlou kaplí. Jedná se o presbytář bývalého kostela, jehož loď byla přebudována na sýpku a později na byt. Loď není sama o sobě prohlášenou kulturní památkou a dnes je nevyužívána. Z pohledu státní památkové péče se však jedná o nedělitelnou součást objektu bývalého kostela a vykazuje památkové hodnoty. Kaple sv. Martina je významnou regionální kulturní památkou.

Výdaje na úpravu kostela činí 640 000 Kč. V rámci příprav a projektu bylo provedeno dotazníkové šetření, z něhož vyplynulo, že obnova kostela je velmi důležitá až nutná. Dále občané vyžadovali v rámci dotazníků, že po opravení kostela, se bude každý den v 18:00 zvonit klekání a v neděli poledne .Město Černovice také obdrželo několik podnětů na opravu kostela od seniorů a spolků místních i z okolí. Některé subjekty se zapojí do následné realizace.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".