Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Zahrada s altánem pro mimoškolní aktivity u ZŠ Náměstí

MAS podporuje i zdejší pacovské školy. V 6. Výzvě 2012 byla podána žádost o dotaci na obnovu areálu s altánem pro mimoškolní aktivity. V současné době je zahrada s altánem v zanedbaném až chátrajícím stavu. Altán bude využíván žáky základní školy, školní družinou, školním klubem; bude fungovat jako zázemí pro kroužky, sžívání školních kolektivů, využití pro zájmové spolky z města a okolí.

Kdo momentálně areál využívá jsou žáci ze speciální a praktické třídy. Starají se zde o zeleninu, kterou na konci roku sklízí. Z jejich strany právě přišel zásadní podnět na obnovu zahrady, která by se dle nich dala využít daleko lépe než jen k obdělávání jednoho políčka (např. při prvouce, přírodovědě, výtvarné výchově, relax zóna).

Celkové výdaje projektu jsou plánované přes 500 000 Kč. Pokud vše dobře dopadne tak realizace projektu by měla začít v červnu 2013 a být dokončena na začátku roku 2014.

Věříme, že tímto projektem se zásadně sníží handicap chybějícího zázemí pro výuku a pobyt v rámci mimoškolních aktivit venku při ZŠ Pacov náměstí. Velkým přínosem to bude právě pro žáky speciálních a praktických tříd, kteří momentálně jako jediní školní pozemek využívají. Projekt také podpoří zlepšení občanské vybavenosti ve městě Pacov a tím i kvalitu života.

Vzhledem ke skutečnosti, že příprava i realizace projektu podpořila a podpoří spolupráci různých subjektů, dojde ke zlepšení sociálních vazeb ve městě Pacov.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".