Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

DPH není uznatelný výdaj pro čerpání dotací v Leaderu

Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.3.1 Vzdělávání a informace, IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 8. kolo příjmu žádostí.

Hlavní změnou pravidel v rámci Realizace místní rozvojové strategie (Leader) nebudou uznávány náklady na DPH u obcí a svazků obcí.

Dotace ve výši 90 % se bude počítat z uznatelných nákladů bez DPH. Výdaj na DPH bude řazen mezi neuznatelné náklady pro stanovení dotace.