Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

MAS Via rustica o.s. se zapojla do projektu spolupráce ve 22. kole příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova

MAS Via rustica o.s. od září 2014 připravuje společně s dalšími sedmi MAS v Kraji Vysočina projekt spolupráce ,,Uplatňování principů Leader na Vysočině".

Projekt je zaměřen k novému programovému období 2014+. Principem projektu je příprava implementačních mechanismů MAS v Kraji Vysočina pro administraci projektů realizovaných při CLLD.

Dne 14.1.2015 došlo k registraci žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".