Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Podklady a výsledky ze semináře v Chočeradech

Dne 8.6.2015 se v Chočeradech uskutečnil seminář k projektům spolupráce přijatých v rámci 22. kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013.


V rámci semináře bylo místními akčními skupinami prezentováno celkem 24 projektů, resp. metodik.

  • 4 metodiky na téma ,,Přidaná hodnota spolupráce"

  • 11 metodik na téma ,,Evaluace a monitoring MAS"

  • 9 metodik na téma ,,Uplatňování principu Leader"

Místní akční skupiny byly rozděleny do několika skupin. U každé skupiny bylpřítomen tzv. facilitátor, který vedl diskusi. Na závěr byly výsledky shrnuty a prezentovány odborníky.

Společné výstupy z pracovních skupin dle témat projektů:

  1. Přidaná hodnota spolupráce

  2. Evaluace a monitorng MAS

  3. Uplatňování principů Leader

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".