Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Výslovnost češtiny je pro Vietnamce problém

V měsíci květnu proběhl pod patronací Via rustica o.s. kurz češtiny pro cizince vietnamské národnosti. Do kurzu se přihlásilo deset pracovníků Pacovských strojíren. Kurz trval čtyři týdny a probíhal o sobotách a nedělích vždy šest hodin denně. Lektorem kurzu se stal Mgr. Ján Ičo, místopředseda klubu Hanoi a pracovník Ústavu Dálného východu při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ačkoliv se oba jazyky vyznačují značně rozdílnou gramatikou, studenti se díky své zvídavosti učili poměrně rychle a během tohoto měsíce se jim podařilo pochopit základy české stavby vět a naučili se nová slovíčka nutná pro základní komunikaci. „Problém je především s výslovností, rychleji se naučí číst, či psát,“ řekl po skončení kurzů lektor „Píší totiž díky francouzské kolonizaci nikoliv znakovým písmem, ale latinkou,“ dodal.

Co se výslovnosti týče, objeví se rozdílů více. Vietnamština je na rozdíl od češtiny jazyk výrazně tĂłnový. V češtině pomocí stoupajícího tĂłnu uděláme z téměř jakékoliv věty otázku. To není špatný trik. Vietnamština ovšem rozlišuje šest tĂłnů, jimiž se slovům může dodat úplně jiný význam. Jako učebnicový příklad rozdílnosti jazyků bývá uváděn vliv změny tĂłnu na význam slova „ma“. Samotné slovo znamená „duch“ nebo „strašidlo“. Vyslovímeli je ovšem s klesajícím tĂłnem, znamená „který“, se stoupajícím tĂłnem pak „matka“ (převážně na jihu země) nebo „líce“ (na tváři). Ma s klesajícím a poté stoupajícím tĂłnem znamená „hrob“, s trochu jiným, ale též stoupajícím tĂłnem označuje „jezdce“ v šachové hře. A nakonec ,,ma" s hlubokým tĂłnem znamená „rýžovou sazenici“.

Není tedy těžké pochopit, že čeština je pro ně něco neznámého a může být opravdovým oříškem. Další procvičování jazyka je tedy především na nich, a samozřejmě na jejich spolupracovnících „rodilých mluvčích“, kteří jim mohou vlídným přístupem (a především pomalou mluvou a zřetelnou artikulací) se zlepšením jejich češtiny výrazně pomoci.

Adam Jaroš, projektový manažer Via rustica