Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Kurzy na PC pro seniory pokračují až v lednu 2009

Poslední kurz ze série kurzů počítačů pro seniory v roce 2008 byl bohužel pro nedostatek zájemců přesunut do nového roku. Předpokladem je, že kurz na PC pro seniory bude spuštěn v lednu 2009. Všem zájemcům, kteří se do  kurzu chtěli přihlásit ještě letos, se omlouváme, ale museli jsme odmítnout všechny registrace po daném termínu. Děláme tak z organizačních důvodů jako prevenci případných nedorozumění a zmatků.

Pro nový rok, tedy rok 2009 sdružení Via rustica připravuje spuštění posledního plánovaného kurzu na PC pro  seniory, kdy se jedná o kurz začátečníků. Předmětem tohoto kurzu je seznámení se s výpočetní technikou, základní dovednosti práce na PC, základy práce s internetem, apod. Tento kurz bude spuštěn v druhé polovině ledna. Hodinově je kurz nastaven na 20 vyučovacích hodin, tedy 10 setkání po dvou hodinách. Cena celého kurzu pro každého účastníka činí 200,- Kč.

Bližší informace k plánovaným kurzům budou podávány v kanceláři sdružení Via rustica (budova pizzerie na náměstí, 1. patro) či na tel.: 777 320 395 – Adam Jaroš, 776 615 478 – Jiří Hodinka.

Via rustica – Adam Jaroš a Jiří Hodinka