Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

O počítačové kurzy pro seniory je zájem

Senioři mají díky podpoře Města Pacov a organizaci Via rustica o.s. možnost navštěvovat kurzy rozvíjející jejich počítačovou gramotnost. Po prvním úspěšném běhu kurzů konaném v roce 2007 ve dvou paralelních výukách, kterého se zúčastnilo přes dvacet seniorů, se rozběhl kurz návazný, kurz pro pokročilé. Kurz pro pokročilé běží v současné době s kurzem pro začátečníky. Tyto kurzy v současné době pomáhají seniorům proniknout hlouběji do možností práce s počítačem a komunikací prostřednictvím internetu. Lektorství kurzu se opět ujal Ing. Pavel Martinec, učitel pacovského gymnázia.

Po krátké prázdninové přestávce se kurzy rozběhnou nanovo a to v září roku 2008. Plánuje se otevření pokročilého navazujícího kurzu. I tento nový kurz začínající v září bude vést Ing. Pavel Martinec a výuka bude jako již tradičně pokračovat v počítačové učebně na Gymnáziu v Pacově.

Kurz pro pokročilé je ve 30ti hodinové dotaci a jeho cena je 250,- Kč za jednoho účastníka. Cena je na celý kurz. Máte-li zájem navštěvovat tyto kurzy, hlašte se prosím ve sdružení Via rustica o.s. u Barbory Gulyásové (budova pizzerie na náměstí, boční vchod – 1. patro) nebo na tel. 775 604 613.

Bc. Jiří Hodinka, koordinátor sdružení Via rustica