Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Pacovští senioři se učili s internetem

Senioři byli dlouhou dobu z tohoto světa vyloučeni. Počítače a internet pro svůj život nepotřebovali a tento svět jim ani mnohé nenabízel. S narůstajícím počtem uživatelů internetu se však stále zvětšují i možnosti, které užívání technologií nabízí a to i pro seniory. Město Pacov proto ve spolupráci s občanským sdružením Via rustica a Gymnáziem Pacov zahájilo na sklonku listopadu vzdělávací kurz „Počítače pro seniory“. Kurz probíhal od 29.10. 2007 do 20.12.2007 a úspěšně ho ukončilo 23 účastníků. Naučili se základy ovládání počítače, práci s textem, používání internetu a e-mailu. Příjemná atmosféra a dobré studijní výsledky svědčí o tom, že byl kurz dobrou volbou jak pro pořadatele, tak pro frekventanty. „Moc mi to pomohlo, jsem ráda že mě děti přihlásily,“ prohlásila po ukončení účastnice kurzu paní Věra. „Pan učitel Martinec byl bezvadný,“ pochválilia také lektora Ing. Pavla Martince z pacovského Gymnázia.

Koncepcí města Pacova je v podobných aktivitách pokračovat i v dalších letech. Rozpočet města počítá v roce 2008 s částkou 50 000,- Kč, které budou využity na podobné aktivity. V roce 2008 bude otevřen další „základní“ kurz pro seniory a navíc by měl být připraven navazující kurz pro absolventy základního kurzu. Kurzy budou probíhat opět v PC učebně pacovského gymnázia.

Informace o nových počítačových kurzech pro seniory budou včas k dispozici prostřednictvím měsíčníku Z mého kraje.

Lukáš Vlček a Adam Jaroš