Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Vzdělávání seniorů na PC

Sdružení Via rustica o.s. a Město Pacov v současné době připravuje vzdělávací program pro seniory ve Městě Pacov, kteří projevili zájem naučit se základní dovednosti s PC apod.

Předmětem vzdělávacího kurzu pro seniory je seznámení se základními dovednostmi práce s PC, konkrétně se jedná o témata vyhledávání informací na internetu, posílání e-mailů přes poštovní klienty i přes webové rozhraní a v neposlední řadě naučit se základní dovednosti s velmi rozšířeným kancelářským programem MS Word.

Předpokladem sdružení a města je připravení kurzu, který bude mít 20 vyučovacích hodin. Kurz proběhne ve dvou paralelních bězích, které se budou odehrávat v počítačové učebně na Gymnáziu v Pacově.

Cena jednoho kurzu je ve výši 150,- Kč za 20 vyučovacích hodin, což činí cca 10 % celkové ceny. Zbylé náklady hradí Město Pacov, které považuje za velmi důležité vzdělávat seniory na moderních komunikačních technologiích.

Přihlášení seniorů je možné na Městském úřadě v Pacově, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, tel.: 565 455 111 (budova radnice - pí. Jitka Zemanová) nebo přímo v kancelářích sdružení Via rustica o.s., Náměstí Svobody 170, 395 01 Pacov, tel.: 776 615 478, 775 604 613 (první patro budovy Picérie na náměstí - Barbora Gulyásová).