Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Finální verze CLLD k datu 19.12.2016

CLLD MAS Via rustica z.s.

Ukázka dotazníků při přípravě SCLLD

Jednání pracovních skupin a veřejná projednání

Podkladové materiály pro přípravu SCLLD

Projektové záměry na území MAS

Ukázka foto z přípravy