Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

MAS Via rustica, z.s. opět vyhlásí dotace

V listopadu a prosinci 2017 byla příslušnými řídícími orgány schválena finální verze Komunitně vedené strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. (tzv. SCLLD), které zahrnuje 64 partnerských obcí z ORP Pacov, Pelhřimov a Jihlava.

V aktuálním programovém období budou zájemci moci předkládat žádosti o podporu v oblasti lesnictví, malého podnikání a diverzifikace zemědělských činností (opatření Programu rozvoje venkova – PRV) a dále předškolního a základního školství a sociálního bydlení (opatření Integrovaného regionálního operačního programu – IROP).

Současně bude MAS v návaznosti na výše uvedené podporované oblasti z PRV připravovat také tzv. projekt spolupráce. Do roku 2022 má MAS na projekty místních subjektů a projekty spolupráce přiděleno celkem cca 80,5 mil. Kč. První výzvy k předkládání žádostí o podporu jsou plánovány na duben letošního roku. Bližší informace mohou zájemci získat na internetových stránkách www.viarustica.cz nebo v kanceláři MAS (náměstí Svobody 320, Pacov).