Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Schválená CLLD po formální kontrole

Níže je k dispozici verze strategie schválená Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci kontroly formálních náležitostí.

Následně bude tato strategie posuzována z věcného hlediska v několika kolovém hodnocení.