Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Schválená SCLLD k realizaci

Níže je k dispozici verze strategie schválená Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství - jedná se o finální čistopis SCLLD.