Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Schválení výzvy č. 1 výkonným orgánem MAS Via rustica z.s.

Ve dnech 17.10.2018 - 22.10.2018 došlo ke schválení výzvy č. 1 Radou MAS k Integrovanému operačnímu programu v rámci realizace SCLLD MAS Via rustica z.s.