Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Důležité informace pro žadatele a příjemce dotace v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2

Dne 7. 9. 2011 zveřejnil Státní zemědělský intervenční fond informace o zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a zpřesnění Pravidel IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

V případě Metodiky pro tvorbu Fichí se jedná o následující úpravu:

  • Jako povinná příloha předkládaná při podání Žádosti o proplacení výdajů se v případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje dokládá kupní smlouva, ne starší než k 1. 1. 2007 - prostá kopie (v původní verzi byl požadován originál nebo úředně ověřená kopie).

V případě Pravidel IV.1.2. došlo k více změnám (pro žadatele opět příznivé změny) - základní informace SZIF o změnách jsou ke stažení níže:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".