Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci u projektových opatření Programu rozvoje venkova na rok 2011

Dne 8. prosince 2010 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství aktuální harmonogram příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na rok 2011.

Jarní kolo příjmu žádostí

V termínu 15. 2. 2011 - 28. 2. 2011 do 13 hodin bude probíhat příjem žádostí na opatření / podopatření:

 • • I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
 • III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

V termínu 17. 2. 2011 - 2. 3. 2011 do 13 hodin bude probíhat příjem žádostí na opatření:

 • I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Letní kolo příjmu žádostí

V termínu 7. 6. 2011 - 20. 6. 2011 do 13 hodin bude probíhat příjem žádostí na opatření:

 • I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
 • I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
 • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
 • I.3.4 Využívání poradenských služeb
 • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
 • III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
 • III.1.3 Podpora cestovního ruchu
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
 • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Podzimní kolo příjmu žádostí

V termínu 18. 10. 2011 - 31. 10. 2011 do 13 hodin bude probíhat příjem žádostí na opatření:

 • I.1.2 Investice do lesů
 • I.1.4 Pozemkové úpravy
 • I.3.4 Využívání poradenských služeb
 • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 • III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Zdroj dat: www.eagri.cz

 

Lucie Hlavinková

 

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".