Header-top-new
Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Hodnocení místních akčních skupin 2012 potvrdilo trendy kvality, MAS se zlepšily

Na vrcholu žebříčku jsou čtyři moravské regiony. 90% MAS je v kategorii A nebo B.


Hodnocení místních akčních skupin 2012, které jsou podpořeny v rámci Programu rozvoje venkova LEADER na období 2007 - 2013, potvrdilo trendy kvality leaderovských regionů a jejich regionálních kanceláří v tříleté řadě. Přineslo celkové zlepšení MAS, řadu dílčích zlepšení jednotlivých regionů, ale i ojedinělé propady, často překvapivé.

Na vrcholu pomyslného žebříčku je tentokrát MAS - Partnerství Moštěnka následována dalšími moravskými MAS Moravský kras, MAS Horní Pomoraví a Region Haná. Všechny jsou nebo mají část svého území v Olomouckém kraji. Následují středočeská MAS Posázaví a jihomoravská MAS Boskovicko PLUS.

Hodnocení se uskutečnilo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově ministerstva zemědělství ve spolupráci MZe a SZIF. MAS byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B (35+65).

Bodové hodnocení nelze považovat za absolutní, protože rozdíly bodů jsou velmi těsné, ale ukazují určité trendy. Navíc Národní síť MAS řadu otázek v dotazníku kritizovala, protože byly zařazeny ze strany řídícího orgánu na poslední chvíli bez předešlé konzultace v jinak fungující pracovní skupině, což byl i jeden z důvodů, proč se letos její zástupci nezúčastnili hodnotitelské komise. Hlavním důvodem byl fakt, že se hodnocení neuskutečnilo v regionech, jak NS MAS požadovala.

Komentář výsledků

V první pětici MAS jsou tři, které zde byly i v loňském roce (Moštěnka, Moravský kras, Posázaví), navíc byly všechny v roce 2010 mezi deseti nejlepšími (označeny jsou jako A+, protože v roce 2010
nebylo zveřejněno bodové hodnocení).

V kategorii „A" zůstalo 11 původních MAS „A+", kromě již zmíněných tří jsou to Horní Pomoraví, Region Haná, Rakovnicko, Pošembeří, Vyhlídky, Železnohorský region, Nad Orlicí a Kyjovské Slovácko v pohybu.

Největší skok směrem nahoru lze vysledovat u MAS Třešťsko, která byla v roce 2010 v kategorii „D", loni „B" na 45. místě a letos je „A" na 7. místě. Další zajímavostí je posun MAS Na cestě k prosperitě, která byla dvakrát v kategorii „B", loni na 65. místě a letos je na 8. místě. Velký skok učinila i jihočeská MAS Lužnice, která byla nejprve „B", loni „C" na 86. místě a letos je v „A" na 18. místě.

Z „béčka" si letos do „áčka" polepšily MAS Aktivios (Plzeňsko), Strážnicko, Pobeskydí, Frýdlantsko a Vyhlídky (střední Čechy). Vzestupnou tendenci mají Horňácko-Ostrožsko (postupně CBA) a Nízký Jeseník (DBA) a Luhačovské Zálesí (DCA).

Naopak z kategorie „A" do „B" si letos pohoršily MAS Krajina srdce, Šumperský venkov, Hradecký venkov, Rožnovsko, Český západ, Šluknovsko, Opavsko, Znojemské vinařství, Sdružení Růže, Podchlumí, Labské skály, Chance in Nature, Brána do Českého ráje a Zlatá cesta. Faktem ovšem je, že polovina z těchto MAS byla vybrána v tzv. třetí vlně jako 32+ a v loňském roce pro ně byla hranice bodů posunuta níže oproti MAS z první (48) a druhé (32) vlny.

Z dalších zajímavých posunů směrem nahoru je potřeba zmínit MAS Uničovsko, která byla dvakrát v kategorii „D" a letos je „B" na 51. místě, čili v první polovině. Do „béčka" si také polepšily MAS Vladař, Český ráj, Via Rustica, Podhůří Železných hor, Havlíčkův kraj, Blanský les - Netolicko, Jemnicko, Kelečsko-Lešensko-Starojicko, Litomyšlsko, Svatojiřský les, Karlštejnsko a Holicko, celkem 13 MAS.

Způsob hodnocení

Členy hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jako podklad pro hodnocení sloužil hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2011 do června 2012. V dotazníku bylo u každé otázky jasně uvedeno, kolik bodů může MAS za odpověď získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 150.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:

  1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS
  2. Personální zajištění činnosti MAS
  3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
  4. Integrace a rozvoj MAS
  5. Monitoring a evaluace MAS
  6. Propagace MAS

Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými hodnotitelské komisi dokládala tvrzení uvedená v dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů komise. Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do 4 skupin dle získaného počtu bodů.

Hodnocení MAS v roce 2012 proběhlo podle zprávy Ministerstva zemědělství převážně úspěšně, zejména díky přípravě většiny místních akčních skupin. Některé zasílaly kompletní dokumentaci ještě před samotným hodnocením, případně uváděly konkrétní internetové odkazy, což velmi ulehčilo práci hodnotitelské komisi.

TSu, Zdroj: MZe, Zpravodaj venkova, http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/aktuality/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2012.html

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".