Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Eu Leader Prv

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Kontroly projektů realizovaných v rámci SPL

MAS Via rustica o.s. vyhlásila v minulosti již 3 výzvy k podávání žádostí o dotace. V současné době jsou již v realizaci projekty podpořené z PRV v rámci 1. a 2. výzvy.

Na základě této skutečnosti bude MAS Via rustica o.s. provádět kontroly realizace na místě u příjemců dotace, přičemž v rámci kontrol dojde k případnému dopřesnění záměru a myšlenek projektu, aby byl v souladu s Programem rozvoje venkova pro období 2007 - 2013 a v souladu se Strategickým plánem Leader.

Seznam náležitostí, které budou kontrolovány je možné stáhout zde.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí".